Historici.nl

Laureatenmiddag 2018 Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

29 sep - 11 dec 2023
Van 13:00 - 13:20uur
Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Op zaterdag 29 september 2018 zullen tijdens een feestelijke middag in het Academiegebouw te Leiden de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2018 (Lize Spit), de Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2018 (Arjen Mulder) en de Kruyskampprijs 2018 (Herman Brinkman)  worden uitgereikt.

Meer infomatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.