Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Lecture Erasmus and the Beginnings of English Medical Humanism

6 dec 2019
Van 16:00 - 17:30uur
Trippenhuis, Amsterdam

40th Erasmus Birthday Lecture door Grantley McDonald (Oxford)

6 december 2019 van 16:00 tot 17:30 uur
Trippenhuis KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Voor RMA-studenten en promovendi geeft Grantley bovendien een masterclass:
“Negotiating orthodoxy: Erasmus and the theological implications of biblical philology” (1EC bij voldoen aan voorwaarden)

Zie voor aanmelding en meer info:
https://www.knaw.nl/en/news/calendar/grantley-mcdonald-erasmus-and-the-beginnings-of-english-medical-humanism

https://www.knaw.nl/en/news/calendar/masterclass-grantley-mcdonald

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.