Historici.nl

Leidse Papyrologielezing 2023

30 mei 2023
Van 17:15 - 18:15uur
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden

De Leidse Papyrologielezing wordt dit jaar gehouden door Mark de Kreij, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij vertelt over een set papyri uit de British Library waarop een uniek verhaal te vinden is. Het gaat over een reeks archivarissen uit de tweede eeuw na Chr. en hun strijd tegen de elementen – en tegen elkaar – in de Egyptische woestijn.

Aanmelden om de lezing bij te wonen in het museum of thuis via livestream kan via de website van het RMO.

Verscheurd. Boekrollen, bureaucratie en bekvechten in de woestijn

Het lijkt zo’n onschuldige baan, archivaris. Dit moet Herakleides gedacht hebben op de dag in 107 na Chr., toen hij het archief van de Fayyum in Tebtynis onder zijn hoede nam. Hij zal de beslissing komen te berouwen, als hij in een legaal dispuut verwikkeld raakt, waaraan vijfentwintig jaar later zelfs zijn zoon niet ontkomt.

Leidse Papyrologie+ groep

Ieder voorjaar organiseert de Leidse Papyrologie+ groep een Nederlandstalige publiekslezing over een papyrologisch onderwerp in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden. De Papyrologie+ groep is een samenwerkingsverband van papyrologie-wetenschappers die zijn verbonden aan de Universiteit Leiden. Na afloop van de lezing in het museum krijgt u een drankje aangeboden namens de organisatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.