Historici.nl

Leidse Papyrologielezing

18 apr 2017
Van 16:00 - 18:00uur

De Leidse Papyrologie + Groep biedt opnieuw, in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden, een Leidse Papyrologielezing aan voor een groter publiek.

Deze lezing is vrij toegankelijk; alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Aanmelden bij Cisca Hoogendijk.

Na afloop wordt een drankje aangeboden.

Over de spreekster: Katelijn Vandorpe is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de KU Leuven. Zij is gespecialiseerd in de multiculturele maatschappij van Grieks-Romeins Egypte, Griekse papyrologie, Demotistiek, De vrouw in de Oudheid en Klein-Azië in de hellenistische tijd.
Katelijn Vandorpe studeerde Klassieke Filologie en Egyptologie en promoveerde aan de KU Leuven in 1992 op de uitgave van een tweetalig archief uit Hellenistisch Egypte:’The Bilingual Family Archive of Dryton, his Wife Apollonia and their Daughter Senmouthis’. Ze werd geselecteerd voor de Stanford Memorial Lectures in Dublin, Trinity College (School of Classics) in 2005 en is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten 
sinds 2012.
Haar onderzoeksterrein situeert zich vooral in Grieks-Romeins Egypte en haar publicaties omvatten zowel tekstedities (van Griekse en Demotische papyri en ostraka) als studies over deze multiculturele maatschappij, onder meer over zakenvrouwen, private en publieke archieven, instellingen en belastingen, toponymie, onomastiek en zegels.
Tot haar belangrijkste recente publicaties behoren twee boeken over archiefstudie in Grieks-Romeins Egypte (‘Reconstructing Pathyris’ Archives’ i.s.m. S. Waebens, en ‘Graeco-Roman Archives from the Fayum’ i.s.m. W.Clarysse en H. Verreth). Momenteel zijn twee boeken in druk: een editie van een tweetalig archief over erfenisperikelen (i.s.m. S.P. Vleeming) en een editie van een Grieks landregister uit de streek van Edfoe (i.s.m. T. Christensen en D.J Thompson).

www.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.