Historici.nl

Leken en religieuze cultuur in de laatmiddeleeuwse Nederlanden

25 mei 2018
Van 14:00 - 16:00uur
Universiteit Antwerpen, Stadscampus - Lokaal Annexe, Rodestraat 14, Antwerpen

Leken en religieuze cultuur in de laatmiddeleeuwse Nederlanden

Organisatie / co-organisatie: Ruusbroecgenootschap

Korte beschrijving: Derde voorjaarslezing door Johanneke Uphoff en Joanka van der Laan (Groningen)

Inkomprijs: gratis toegang

Inschrijven: verplicht

Contact e-mail: daniel.ermens@uantwerpen.be

Contact telefoon: +32 3 265 57 80

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.