Historici.nl

Leo Lucassen Massa-migratie & de VOC

29 okt 2017
Van 13:00 - 14:00uur
Den Haag

Hoe Nederlands is de VOC eigenlijk? De welvaart die de VOC brengt, zorgt in de 17e en 18e eeuw voor een grote migratiestroom.

In deze lezing vertelt migratiehistoricus Leo Lucassen over de aantrekkingskracht van de Compagnie, de rol van de nieuwkomers in het bedrijf en de redenen om te migreren naar de Republiek.

Meer informatie: www.gahetna.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.