Historici.nl

Lezing – Bernard Nieuwentijt (1654-1718), arts, burgemeester en natuurwetenschapper in Purmerend

23 nov 2023
Van 19:30 - 21:30uur
Purmerend

Plaats: Waterlands Archief, Wielingenstraat 75, 1441 ZN Purmerend

Toegang: gratis

Aanmelden verplicht via: aanmelden@waterlandsarchief.nl

 

Binnenkort houdt historicus John Besseling  bij het Waterlands Archief een lezing over het leven en werk van de achttiende-eeuwse Purmerendse burgemeester, wiskundige, natuurwetenschapper en fysico-theoloog Bernardus Nieuwentijt (1654-1718).

In zijn boek, Het Regt gebruik der Werelt beschouwingen uit 1715, maakte Nieuwentijt de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen toegankelijk voor een groot publiek. Het boek was een doorslaand succes en Nieuwentijt werd een internationaal bekend auteur. Wat fascineerde de lezer in zijn werk, en hoe verhield het zich tot de grote vragen van zijn tijd?

Bernardus Nieuwentijt geldt als een van de meest gelezen auteurs van de achttiende eeuw. Zijn belangrijkste boek, het Regt gebruik der Werelt beschouwingen uit 1715, werd tot 1759 achtmaal herdrukt, en vertaald in het Engels, Frans en Duits. Nieuwentijt was goed op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen, en vertaalde die recente ontdekkingen naar een breed publiek. In een samenleving die nog geheel het teken stond van het christelijk geloof, leidde dat soms tot gefronste wenkbrauwen. De bijbel gold als het onfeilbare Woord van God. Zou de wetenschappelijke ontwikkeling niet tot ongeloof en atheïsme moeten leiden? Nieuwentijt ontkende het stellig en hij vond daarin eminente geleerden als Isaac Newton aan zijn zijde. Niet alleen via de bijbel, maar ook door de wetenschap kon de mens kennis maken met de wonderen van Gods schepping.

Nieuwentijts werk staat recent weer in de belangstelling, maar tot dusver is het vooral bestudeerd vanuit intellectueel perspectief. Zijn ideeën werden vergeleken met die van andere auteurs, en werden geplaatst in de ontwikkeling van de achttiende-eeuwse filosofie en natuurwetenschap. Aan de maatschappelijke context waarin die ideeën tot stand kwamen, werd tot dusver weinig aandacht besteed. Hoe kwam een burgemeester van een onbetekenend stadje als Purmerend ertoe zo’n boek te schrijven? Zoals zal blijken waren godsdienst, wetenschap en politiek in Purmerend nauw verweven. Nieuwentijt maakte deel uit van een internationale kring van geleerden, maar zijn ontwikkeling als wetenschapper is onlosmakelijk verbonden met het lokale milieu, waarin hij als arts en burgemeester carrière maakte. Kennelijk, gezien de enorme oplage van zijn boek, was de situatie in Purmerend exemplarisch voor het intellectuele klimaat in de achttiende-eeuwse Republiek als geheel.

John Besseling richt zich als historicus op de Republiek in de zeventiende en achttiende  eeuw, met als specialiteit stedengeschiedenis. Hij is werkzaam aan een dissertatie over Purmerend in de vroegmoderne tijd, en publiceert regelmatig over de stad en aanverwante onderwerpen.

Meer info: Mathilde Kors

m.kors@waterlandsarchief.nl

tel.: 0299-411541

 

Bernardus Nieuwentijt (1654-1718)

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.