Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Lezing Bram van den Hoven van Genderen over de Utrechtse Domschat

23 mei 2019
Van 14:00 - 15:00uur
Utrecht

Op donderdag 23 mei geeft dr. Bram van den Hoven van Genderen (Utrecht Centre for Medieval Studies) een lezing over de Utrechtse Domschat in Museum Catharijneconvent. De lezing vindt plaats naar aanleiding van de tentoonstelling De Münster Domschat.

Van de Utrechtse Domschat is weinig overgebleven, als we dat vergelijken met wat er ooit geweest is. Op papier is de schat gelukkig redelijk te reconstrueren. Bram van den Hoven van Genderen geeft tijdens de lezing een overzicht van deze schat.

Was de utrechtse schat bijzonder?

Hij vertelt over de manier waarop de Dom aan zijn waardevolle spullen kwam, en de bedragen die hierbij kwamen kijken. De Utrechtse schat wordt in deze lezing vergeleken met wat er van de andere Utrechtse kerken, de Dom van Münster en de Keulse kathedraal bekend is. Was de Utrechtse Domschat nu bijzonder of eigenlijk doorsnee?

bram van den hoven van genderen

Bram van den Hoven van Genderen is docent-onderzoeker bij de afdeling Middeleeuwen van het Instituut Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.

 

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.