Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Lezing Clara Strijbosch over middeleeuwse ideeën over alledaagse, exotische en fantastische dieren

16 apr 2019
Van 14:00 - 15:00uur
Universiteit Utrecht

Op dinsdag 16 april geeft dr. Clara Strijbosch (Utrecht Centre for Medieval Studies) een lezing over middeleeuwse ideeën over alledaagse, exotische en fantastische dieren in Museum Catharijneconvent. De lezing, getiteld ‘Wat doen we met de chimaera?’, vindt plaats naar aanleiding van de tentoonstelling De Münster Domschat.

De lezing vertelt u meer over de betekenis van dieren en fantastische wezens die veelal op middeleeuwse voorwerpen te vinden zijn. Hoe kwamen ze aan informatie over dieren die ze niet kenden uit hun dagelijkse omgeving?

Wat doen we met de chimaera?

Een veelbesproken probleem in middeleeuwse geschriften over dieren en monsters was de plaats in de schepping van wezens tussen mens en dier. Zo braken theologen zich het hoofd of een wezen met een mensenhoofd en hondenlijf in geval van een ontmoeting bijvoorbeeld eerst zou moeten worden gedoopt. Maar hoe moest bepaald worden of een wezen met menselijke en dierlijke trekken een mens was of een dier – en of hij gevaarlijk was?

Clara Strijbosch

Clara Strijbosch studeerde piano aan het Utrechts conservatorium en Middelnederlandse literatuur aan de Universiteit Utrecht. In 1995 promoveerde zij bij W.P. Gerritsen op een proefschrift over De Reis van Sint Brandaan, dat in 2000 in Dublin verscheen als The Seafaring Saint. Sindsdien werkte zij als literair recensent, docent Nederlands aan anderstaligen en als wetenschapper; zij publiceert artikelen en boeken over middeleeuwse liederen, reisverhalen en ontmoetingen met vreemdelingen.

 

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.