Historici.nl

Lezing: De grens als historisch vertrekpunt om hedendaagse migratievraagstukken te begrijpen – Sara Cosemans

2 mei 2018
Van 14:00 - 17:00uur
KU Leuven, Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21, Leuven

De manier waarop wij een grens oversteken – de wachtrijen, de paspoort- en visacontrole en het occasionele scannen van vingerafdrukken en irissen – roept meestal niet veel vragen op, hooguit wat irritatie. Het vertraagt onze reis, maar we hebben het aanvaard als een essentieel onderdeel van menselijke mobiliteit. Toch zijn die praktijken niet zo oud en hebben ze een specifieke ontstaansgeschiedenis die nauw verbonden is met migratie en ideeën over migranten. Om die geschiedenis te begrijpen keren we terug naar 1880, naar de Verenigde Staten, waar alles in zijn werk werd gesteld om één bepaalde groep migranten toegang tot het grondgebied te ontzeggen: de Chinezen. Ondanks de racistische motieven om dat te doen, werd de controle zelf in steeds meer neutrale termen geformuleerd en uitgebreid naar meerdere regio’s en bevolkingsgroepen. Tegen 1930 hadden praktijken van grenscontrole zich zo wijd vertakt, dat we kunnen spreken van een wereldwijd internationaal migratieregime. In de loop van de twintigste eeuw veranderde de status van paspoorten soms, maar het principe van grenscontrole gekoppeld aan identiteitsdocumentatie hield verrassend stand. Om prangende migratiekwesties van vandaag, zoals het vluchtelingenvraagstuk of ‘illegale’ migratie, te begrijpen moeten we terug naar waar het allemaal begon: de grens.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de KU Leuven.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.