Historici.nl

Lezing De Remonstrantie van 1615: Hugo de Groot en de rechten van de Joden

14 nov 2021
Van 14:30 - 16:00uur
Amsterdam

In 1615 maakte Hugo de Groot in opdracht van de Staten van Holland en West-Friesland het ontwerp voor een jodenreglement. Dit reglement was onder meer bedoeld voor Portugese joden die zich vanaf de jaren 1590’ hadden gevestigd in de Hollandse steden, met name in Amsterdam. Het manuscript van De Groots jodenreglement, getiteld Remonstrantie, werd in de negentiende eeuw herontdekt en bevindt zich thans in de collectie van Ets Haim. Tijdens de lezing zal het originele manuscript van de Remonstrantie getoond worden.

De Groots Remonstrantie is een fascinerend document waarin de joden belangrijke rechten worden toegekend, zoals het recht om zich in de Hollandse steden te vestigen en hun geloof in vrijheid uit te oefenen. Tegelijkertijd worden de grenzen tussen de joodse en christelijke gemeenschap scherp gemarkeerd. Zo is het de joden bijvoorbeeld niet toegestaan om met christenen te trouwen of om christelijke dienstboden te hebben.

Tijdens deze bijeenkomst zullen David Kromhout en Marc de Wilde ingaan op de achtergronden en inhoud van De Groots Remonstrantie. Wat waren volgens De Groot de belangrijkste rechten en plichten van de joden? Op welke bronnen baseerde De Groot zich? In hoeverre was zijn jodenreglement tolerant of juist intolerant in vergelijking tot de reglementen die in sommige steden waren ingevoerd? En wat was precies de impact van De Groots reglement op de rechtspraktijk en het denken over joodse rechten?

David Kromhout promoveerde op Hugo de Groot en het humanisme aan de Universiteit van Amsterdam. In 2019 publiceerde hij samen met Adri Offenberg een wetenschappelijke editie van De Groots Remonstrantie bij Brill.

Marc de Wilde is hoogleraar Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde verschillende artikelen over De Groot, onder meer in het Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis en het Journal on the History of International Law.

Dit evenement vindt plaats in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut.

Locatie: 
Auditorium Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam

Toegang: Entreeticket JCK + €5 (inclusief consumptie)
Datum: zondag 14 november 2021
Tijd: 14.30-16.00
Taal: Nederlands

Voor het bijwonen van dit evenement is een coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig.

TICKETS

Restitutie van tickets is niet mogelijk. 

  • Toegang tot het evenement alleen met een reservering (toegangsbewijs JCK zit hierbij inbegrepen) en een coronatoegangsbewijs (QR-code) op papier of smartphone (via de CoronaCheck-app van het Ministerie van VWS).
  • Inloop maximaal een kwartier voor aanvang van het evenement.
  • Jassen en tassen groter dan A4 zijn niet toegestaan. Garderobe en kluisjes zijn aanwezig bij de entree.

In het museum en tijdens het evenement zijn de coronamaatregelen van toepassing volgens het protocol voor veilig en verantwoord museumbezoek van de museumvereniging, deze kunt u vinden op de website: https://jck.nl/nl/open

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.