Historici.nl

Lezing: De vernietiging van Alexandrië: religieuze identiteit en diversiteit in vroeg-islamitisch Egypte

22 apr 2018
Van 15:00 - 16:00uur
Leemanszaal, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden

In de eerste eeuw na de islamitische verovering van Egypte in het midden van de 7e eeuw n.Chr. bleef Alexandrië de belangrijke stad die zij voorheen al was. Alexandrië was een politiek en religieus centrum, naar haar markten kwamen handelaren van over de hele wereld, en wetenschappers trokken naar de stad om collega’s en bibliotheken te bezoeken. Maar vanaf het einde van de 8e eeuw verdwijnt Alexandrië grotendeels uit de bronnen. De hoofdoorzaak hiervan is dat de bronnen zich richten op een andere stad: Fustat, een voorloper van huidig Caïro, waar de islamitische religieuze, politieke en wetenschappelijke autoriteiten zich vestigden. Deze lezing laat zien dat Alexandrië niet geheel vergeten werd. Wanneer de beschikbare informatie over de stad nauwkeurig geanalyseerd wordt, blijkt dat zij een verrassend beeld van de stad geeft dat ons informatie verschaft over de plaats van Alexandrië in een Egyptisch-islamitische identiteit in de late-8e tot 11e eeuw.

Over Jelle Bruning
Jelle Bruning is universitair docent aan Universiteit Leiden en doet onderzoek naar de vroeg-islamitische geschiedenis van Egypte. In 2014 is hij gepromoveerd op een sociaal historisch onderzoek naar de ontwikkeling van Fustat, de eerste islamitische hoofdstad van Egypte.

Praktische informatie
Na de lezing is er koffie en thee voor alle bezoekers.

De toegang is gratis, maar ben je niet in het bezit van een museumkaart, dan word je verzocht je aan te melden via lucis@hum.leidenuniv.nl.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de Universiteit Leiden.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.