Historici.nl

Lezing ‘De vorm van de verzameling. Universitaire collecties en academische dromen’

26 mar 2022
Van 15:00 - 16:00uur
Leiden en Online

Al ruim 400 jaar draait de Universiteit Leiden volop mee op het wereldtoneel van de wetenschap. Zo groeide Herman Boerhaave uit tot de ‘leermeester van Europa’, vielen alleen al aan het begin van de vorige eeuw drie Nobelprijzen toe aan ‘Leids’ onderzoek, en werd onlangs nog in het Leidse bio science park de grondslag gelegd voor het ‘Janssen-vaccin’. Maar welke rol speelde de stad zelf bij de wetenschap die er werd beoefend? En hoe vormde de wetenschap de stad? Vijf lezingen waarin het mondiale en het lokale elkaar raken.

De vorm van de verzameling. Universitaire collecties en academische dromen

Willem Otterspeer

De collecties die de Leidse universiteit vanaf het begin aanlegde, vormden een heel zichtbare representatie van de universiteit in de stad. Maar ze waren ook de uitdrukking van een universitair ideaal. De lezing gaat in op de ontwikkeling van collecties en wetenschapsideaal in de vroegmoderne en moderne tijd. Hoe verhouden deze zich tot de huidige academische praktijk?

Willem Otterspeer was tot 2017 werkzaam als hoogleraar in Leiden, vooral op de gebieden universiteitsgeschiedenis en historiografie. Hij publiceerde veelvuldig over de Leidse universitaire geschiedenis en was daarnaast biograaf (Bolland, Huizinga, W.F. Hermans) en essayist.

Wanneer: zaterdag 26 maart 15:00 – 16:00 uur
Voor wie: voor iedereen die zich heeft aangemeld
Waar: in het museum of via livestream
Kosten: gratis met een geldig entreebewijs voor het museum

Let op: ben je voor deze lezing aanwezig in het museum? Dan controleren we de CoronaCheck-app.

Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.