Historici.nl

Lezing: Dominee Cees Huisman over zijn boek – Pierre Chevalier 1760-1825

22 mar 2023
Van 19:30 - 22:00uur
Boekhandel Riemer Barth, Woldstraat 5, Meppel
  • De activiteit is bij Boekhandel Riemer Barth
  • We starten om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30). Het einde is om 22:00 uur
  • woensdag 22 maart
  • Er is plek voor 32 personen. Meld je ook aan
  • We vragen een bijdrage van € 5 euro per persoon.

Cees Huisman (geb. 1953) is historicus en theoloog. Hij promoveerde in 1983 op Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw. Na als geschiedenisleraar werkzaam te zijn geweest werd hij in 1985 predikant in de Ned. Herv. (vanaf 2004 Protestantse) Kerk, achtereenvolgens in Heusden, Steenwijkerwold en Meppel. Sinds 2019 is hij met emeritaat en publiceert hij op zijn vakgebied(en).

Over zijn boek

In een turbulente tijd vol spanning, revolutie en oorlog probeerde Pierre Chevallier eigenzinnig en consequent zijn eigen koers te bepalen. Zijn vader Paulus was hoogleraar theologie in Groningen en Pierre werd dominee in de Waalse Kerk. Een uitvoerige briefwisseling tussen vader en zoon geeft een verrassende inkijk in de actuele religieuze en politieke discussies van die dagen, terwijl wij tevens kennis kunnen nemen van kleinmenselijk leed en alledaagse besognes in de nadagen van de Republiek. Pierre Chevallier ontwikkelde zich van een recalcitrante intellectuele betweter tot een bedachtzaam en irenisch theoloog, die naast zijn dagelijkse gemeentewerk in Amsterdam ook activiteiten ontwikkelde, die de grenzen van zijn Waalse gemeente ver te buiten gingen. Hij maakte zich verdienstelijk voor het Nederlands Zendeling Genootschap en het Nederlands Bijbelgenootschap, maar ook spande hij zich in om koning Lodewijk Napoleon de Nederlandse taal te leren. Het is interessant te zien, hoe deze erudiete Waalse predikant evolueerde van een overtuigd patriot tot een loyaal royalist zonder zijn principes geweld aan te doen. Deze familiekroniek laat de lezer bovendien getuige zijn van onverwachte gebeurtenissen en pijnlijke ervaringen, die hem nog lang zullen bijblijven.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.