Historici.nl

Lezing en boekpresentatie De dertigjarige oorlog

5 okt 2018
Van 20:00 - 21:30uur
Spui 25 Amsterdam

De Dertigjarige Oorlog (1618-1648) was eigenlijk de allereerste wereldoorlog, stelt de Zweedse historicus Dick Harrison. Bijna 12 miljoen slachtoffers vielen er tijdens een oorlog die uiteindelijk het machtsevenwicht in Europa en de koloniën veranderde. In dit programma gaan we verder in op deze oorlog, haar slachtoffers en de gevolgen.

Op 23 mei 1618 gooiden protestantse edelen drie katholieke hoogwaardigheidsbekleders uit het raam van de Praagse Burcht: de Defenestratie van Praag. Dat was het startsein voor een oorlog die vrijwel alle Europese landen en hun koloniën meesleurde in een spiraal van geweld en die eindigde met een continent dat verwoest was door oorlog, ziekte en hongersnood. De Vrede van Westfalen, die na eindeloze diplomatieke onderhandelingen werd gesloten, geldt als de overwinning van de diplomatie en de geboorte van het internationale stelsel van soevereine staten zoals we dat nu nog kennen. Maar volgens velen was de prijs die werd betaald te hoog om te kunnen spreken van een positieve uitkomst. Deze middag spreekt Dick Harrison, auteur van het boek De Dertigjarige Oorlog:De allereerste wereldoorlog 1618 – 1648 in SPUI25 over de impact van dit politieke conflict op de bevolking van Europa: op de huurling, de priester, de non, de schoenmaker, de matroos en de burgemeester.

Meer informatie en aanmelding.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.