Historici.nl

Lezing: Grenzen in de Duitse geschiedenis – Georgi Verbeeck

18 apr 2018
Van 14:00 - 17:00uur
KU Leuven, Faculteit Letteren, Blijde Inkomststraat 21, Leuven

Door geen enkel andere grenzen is de geschiedenis van Europa door de eeuwen heen zo ingrijpend bepaald geworden dan door die van Duitsland.  Verschuivende en veranderende grenzen zijn een fenomeen van alle tijden en hebben zich in alle uithoeken van Europa voorgedaan , maar in het ‘hart van Europa’ hadden die meer dan elders grote en vaak dramatische effecten.   De vraag die Goethe en Schiller al opwierpen – Deutschland, aber wo liegt das? – wijst op het belang van grenzen en grensbepaling voor de Duitse geschiedenis.  Grenzen vervullen een dubbele functie: enerzijds zijn sterk verbonden met een nadenken over de eigen identiteit, anderzijds bepalen ze de omgang met de anderen  Deze lezing thematiseert de grenzen in de Duitse geschiedenis vanuit een politiek- en cultuurhistorisch perspectief. Ten slotte wordt de vraag gesteld of grenzen een blijvende betekenis zullen hebben.  Leven we immers niet in een tijd van toenemende ‘ontgrenzing’ en transnationalisering, of is dit een illusie?

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de KU Leuven.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.