Historici.nl

Lezing Karwan Fatah-Black over Surinaamse koloniale geschiedenis en Anton de Kom

22 feb 2021
Van 17:00 - 19:00uur
Online

In Den Haag worden verschillende verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog geëerd met een standbeeld of straatnaamvernoeming. Verzetsstrijder Anton de Kom ontbreekt echter in dit herdenkingslandschap. Stichting Standbeeld Anton de Kom Den Haag wil hier verandering in brengen. Op 22 februari 2021 organiseert zij daarom een lezing over de Surinaamse koloniale geschiedenis met universitair docent Karwan Fatah Black als hoofdspreker.

Stichting Standbeeld Anton de Kom is opgericht door de studentencomités van Africa & Latin America van de bachelor International Studies en de bachelor Afrikaanse Talen en Culturen. In samenwerking met universitair docent Anne Marieke van der Wal Rémy zijn zij een project gestart om een standbeeld van Anton de Kom in Den Haag op te richten. Zij vinden dat Anton de Kom het verdient om herdacht te worden in de stad waar hij woonde, werkte, zich aansloot bij het verzet en uiteindelijk werd gearresteerd en gevangengezet.

Lezing

Om de oprichting van het standbeeld financieel mogelijk te maken, worden bewustwordingsevenementen georganiseerd voor zowel studenten als een groter publiek. De lezing van Karwan Fatah-Black is hiervan het eerste. Hij zal spreken over zijn expertise: de Surinaamse koloniale geschiedenis alsook over zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de nieuwe Canon van de Nederlandse Geschiedenis, waarin inmiddels Anton de Kom is opgenomen. Meer informatie over de lezing is te vinden op de website van Stichting Standbeeld Anton de Kom.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.