Historici.nl

Lezing Mariska Jansen – Israëls en de Haagse School

12 mar 2022
Van 16:00 - 17:00uur
Nijmegen

De schilderijen, etsen en lithografieën van Jozef Israëls (1824-1911) worden gerekend tot de stijl van het realisme. Rond 1850 ontwikkelde deze stroming zich in de schilderkunst van Europa. Kenmerkend voor deze kunst is het afbeelden van echte mensen en de natuur zonder idealisering. Kunstenaars van het realisme werkten niet meer enkel in het atelier, maar trokken ook naar buiten om te tekenen en schilderen wat ze zagen. Dit zien we onder andere terug bij de School van Barbizon in Frankrijk en de Haagse School in Nederland.

Op zaterdag 12 maart zal kunsthistorica Mariska Jansen ingaan op de stijl van het realisme en hoe deze zich uitte op Nederlandse bodem. De rol van Israëls als één van de grondleggers van de Haagse School zal hierbij worden uitgelicht. Uiteraard zullen verschillende werken uit de tentoonstelling gedurende deze lezing worden besproken. Wat was nou precies de Haagse School? En was er verschil in deze groep en de School van Barbizon?

De lezing zal plaatsvinden in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Marienburg 26, en om 16.00u aanvangen. De lezing zal ongeveer een uur duren.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.