Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Lezing: Nooit meer Auschwitz- Luis Moreno Ocampo

23 jan 2014
Van 13:00 - 16:00uur

Nooit meer Auschwitz Lezing door Luis Moreno Ocampo (Eerste hoofdaanklager van het nieuwe en permanente Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag). Donderdag 23 januari 2014 om 15.00 uur in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) te Amsterdam. Aansluitend ontvangt de heer Luis Moreno Ocampo de Annetje Fels Kupferschmidt Onderscheiding.Aanmelden via: www.svb.nl/NMAlezing.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.