Historici.nl

Lezing over het middeleeuwse sterrenkundige en astrologische wereldbeeld

5 apr 2018
Van 19:30 - 21:00uur
Lutherse Kerk, Utrecht

Op donderdagavond 5 april verzorgt Irene Meekes-van Toer een lezing over het middeleeuwse sterrenkundige en astrologische wereldbeeld, en de daaruit voortvloeiende middeleeuwse geneeskunde. Irene is lid van de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL). Deze werkgroep heeft tot doel om het onderzoek op het gebied van artesliteratuur te stimuleren en artesteksten voor een breed publiek toegankelijk te maken. Irene transcribeerde en vertaalde voor haar researchmasterthesis een vijftiende-eeuwse astrologische kalender en voorzag deze van een cultuurhistorische inleiding.

Meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.