Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Lezing over middeleeuwse astrologie

12 dec 2019
Van 20:00 - 21:00uur
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht

Annelies van Gijsen (medioneerlandica, die zich in haar onderzoek onder meer heeft beziggehouden met zowel middeleeuwse als vroegmoderne artesliteratuur en andere teksten) houdt een lezing over verschillende aspecten van de astrologie in de middeleeuwen, de betekenis die eraan werd toegekend en de consequenties die dit had voor het denken over lot en bestemming van de mens.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.