Historici.nl

Lezing: Seksuele moraal in Kaapstad in de 18de eeuw als kolonie van de VOC – Leontine Hulzink

25 apr 2018
Van 19:30 - 21:00uur
Zuid Afrikahuis Keizersgracht 141-C, Amsterdam

Vanaf 1680 veranderde Kaapstad van een VOC verversingspost voor het netwerk van de scheepvaart tussen Europa en Azië, naar een koloniale samenleving. Kaapstad werd qua sociale infrastructuur bijna op dezelfde wijze ingericht als die van de Republiek. Vooral het rechtssysteem en de kerkelijke tucht werd vrijwel identiek overgenomen.
Leontine Hulzink belicht in haar lezing hoe civiele en crimineel rechterlijke bronnen weergeven wat de mentaliteit en belevingswereld was van blanke mannen en vrouwen in de koloniale samenleving in de Kaap in de 18e eeuw. Aan de hand van rechtszaken die gaan over lasterlijke aantijgingen en seksuele vergrijpen – zoals overspel en verbroken trouwbeloften. De processtukken bevatten vaak gedetailleerde getuigenverklaringen. Enkele vragen die aan bod komen zijn: wat was de seksuele moraal in Kaapstad en was deze gelijk aan die van de Republiek? Op welke wijze probeerden mannen en vrouwen hun (seksuele) eer te verdedigen? Wat kunnen getuigenverklaringen ons leren over de belevingswereld van mannen en vrouwen in een koloniale samenleving?

Leontine Hulzink is werkzaam aan de Erasmus Universiteit bij de afdeling Arts & Culture en tevens buitenpromovenda Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Ze hoopt haar proefschrift eind 2018 af te ronden.

Reserveren: evenementen@zuidafrikahuis.nl

Toegang: €  5,- / studenten € 3,50

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.