Historici.nl

Lezing Sietske van der Veen – Nieuwe kansen voor Joodse Nederlanders

22 mar 2022
Van 19:30 - 20:30uur
Nijmegen

Hoe verging het de Joodse tijdgenoten van Jozef Israëls en hun nakomelingen? Op dinsdag 22 maart om 19.30 uur zal historicus Sietske van der Veen, promovendus bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur, een lezing geven over de nieuwe kansen voor Joodse Nederlanders in de negentiende en vroege twintigste eeuw.

Met de emancipatie van 1796, waarbij Joden het burgerrecht kregen, kwam officieel een eind aan eeuwen van uitsluiting en discriminatie. Economische en beroeps restricties werden opgeheven, Joden mochten zich overal in het land vestigen en de meest vermogende mannen verwierven het kiesrecht en het recht om openbare ambten te bekleden. Het duurde echter nog ruim een halve eeuw voordat Joodse Nederlanders werkelijk op grote schaal de vruchten van de emancipatie begonnen te plukken. Vanaf ongeveer 1870 kregen zij dankzij onder andere industrialisatie, commerciële groei, verstedelijking, toenemende onderwijsmogelijkheden, opkomende vakbonden en bloeiende kunsten en wetenschappen meer kansen dan ooit tevoren op een beter leven én op integratie in de bredere samenleving. Maar het schijnbare succesverhaal had een schaduwkant. Niet alleen leefde een groot deel van de Nederlandse Joden nog decennialang in armoede, Jodenhaat was ook allerminst verdwenen. Vanaf het eind van de negentiende en zeker in de twintigste eeuw werd het antisemitisme in Nederland steeds openlijker.

Locatie: Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.