Historici.nl

Lezing: Sybrand Buma over zijn familiegeschiedenis

9 jun 2022
Van 16:00 - 17:00uur
Groningen

Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en RUG-alumnus, komt naar Groningen om te vertellen over enkele boeken uit de nalatenschap van zijn vader die hij vorig jaar schonk aan de Universiteitsbibliotheek Groningen.

Het gaat om 17e- en 18e-eeuwse boeken uit de nalatenschap van Bernhard van Haersma Buma (1932–2020), oud-burgemeester van Workum en Sneek. De boeken waren oorspronkelijk eigendom van Willem Hiddingh (1773–1839), telg uit een vooraanstaand Drents geslacht. Met sierlijke letters zijn de namen van diverse opeenvolgende eigenaren op het schutblad geschreven. De boeken zijn nooit meer verkocht, maar altijd via overerving doorgegeven.

De laatste eigenaar, Bernhards zoon Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden, raakte geïntrigeerd door de familiegeschiedenis achter deze boeken. In zijn lezing vertelt hij het bewogen verhaal van een oude Drentse familie die naar Zuid-Afrika vertrok, over de wereld uitwaaierde en uiteindelijk in de vergetelheid verdween.

Van Swinderen Huys, Glazen Zaal, Oude Boteringestraat 19, Groningen
Toegang gratis

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.