Historici.nl

Lezing: Wat is … nationalisme?

21 nov 2018
Van 19:30 - 21:30uur
Campus Kulak Kortrijk: Postuniversitair Centrum, Leuven

Tijdens een avondsessie in de reeks ‘Wat is …’ bekijken we zowel actuele als basisbegrippen van dichterbij. Het centrale thema is steeds het onderwerp van een actueel maatschappelijke debat. Startend “from scratch” wordt ieder thema vanuit verschillende invalshoeken en met voorbeelden uit de praktijk uitgewerkt.

Waar komt nationalisme eigenlijk vandaan? Is het van alle tijden? En van alle plekken? Verschilt bijvoorbeeld Oost-Europa op dat vlak wezenlijk van West-Europa? Welke geschiedenis schuilt er achter hedendaagse nationalistische bewegingen in Europa en elders in de wereld? We zoomen even uit … en kijken verder dan de politiek van de dag en de details van actuele kwesties.

De lezing verkent de belangrijkste debatten over dit onderwerp onder politicologen, filosofen en historici.

Voor verdere informatie en updates, zie het evenement op de website van de KU Leuven.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.