Historici.nl

Lezingen over lichaamsgeschiedenis

7 nov 2018
Van 13:15 - 15:00uur
Janskerkhof 2/3, Utrecht, kamer 115

Op woensdag 7 november organiseert het Departement Geschiedenis van de Universiteit Utrecht twee lezingen over lichaamsgeschiedenis als onderdeel van een reeks colleges over ‘Body History’. Sara Ray en Amber Striekwold zullen spreken over hun onderzoek. De lezingen vinden plaats in het Engels.

Alle informatie is te lezen in het Engels.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.