Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Lost and found: Jean Piaget’s unpublished books on causality, c. 1971

17 okt 2017
Van 15:00 - 15:45uur
Utrecht

– Descartes Centre History of Science colloquium –

Dr Jeremy Burman (University of Groningen) will give a lecture titled Lost and found: Jean Piaget’s unpublished books on causality, c. 1971.

UNPUBLISHED MANUSCRIPS BY PIAGET
Over one hundred unpublished manuscripts, by Jean Piaget (1896-1980), have been found. They were in the recently-donated collection of papers that had been kept by the Piaget family at their home in Geneva. Selections of these were then reassembled into two complete, new, and unknown books using a kind of archaeological method. This was enabled by the Archive team’s decision to preserve—as much as possible—the horizontal and vertical organization of Piaget’s workspace. And it’s this that will ultimately be the focus of the talk: using the reconstruction process to present a tight and coherent narrative about an historical project that is otherwise still ongoing.

READ MORE

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.