Historici.nl

Luc Panhuysen – Het wonderjaar 1683, het beleg van Wenen

15 okt 2017
Van 10:00 - 11:00uur

De onmin tussen christendom en islam is meer dan duizend jaar oud, maar zelden was die zo afgetekend als in 1683. In dat jaar belegerde de Turkse grootvizier Kara Moestafa met een ontzagwekkend leger de stad Wenen, residentie van de Habsburgse keizer. Nog nooit waren de Turken zo diep in het hart van Europa doorgedrongen. 

Hulp uit alle windstreken was noodzakelijk om het christendom te redden. Een internationale hulpactie was het resultaat waarin wapens een rol speelden, maar ook sluwe berekening, domheid en toeval. Luc Panhuysen neemt u in zijn lezing mee naar het wonderjaar 1683, waarin politici al net zo inventief met het begrip ‘identiteit’ omsprongen als tegenwoordig.

Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van Maand van de Geschiedenis.

Prijs € 5.00 (inclusief koffie/thee)
Opgave per email bij info@tresoar.nl
of telefonisch 058-7890740 of 7890792

Meer informatie: www.tresoar.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.