Historici.nl

Lucia Albers – Tuinkunst en tuinhistorie van Frankendael

21 mei 2017
Van 6:15 - 8:30uur

Op zondag 21 mei verzorgt Lucia Albers een lezing over ‘Tuinkunst en tuinhistorie van Frankendael’. Lucia ontwikkelde in 2000 een herstelplan voor de stijltuin achter Huize Frankendael. Tijdens de lezing vertelt zij uitgebreid over de historie van tuinen en het belang van tuinkunst. Daarnaast bloeien in mei verschillende rodondendrons, die je kunt zien tijdens de rondleiding door de tuin naderhand.

De lezing zal in de salons van Huize Frankendael gehouden worden en aansluitend wordt een rondleiding door de tuin verzorgd. Dit zal starten om 10:15h en afronden rond 12:30h. Naderhand ben je vrij om bij restaurant Merkelbach te komen lunchen (graag reserveren via de website).

Interesse om deze interessante lezing bij te wonen? Stuur een mail naar vriendenvanfrankendael@gmail.com of bel 06-24723235

huizenfrankendael.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.