Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Marco Mostert (UU) – Nieuws over Sint Maarten? Recent onderzoek naar een heilige van Europese allure

10 nov 2016
Van 10:00 - 11:00uur

Van 8 t/m 12 november organiseert het Utrecht Centre for Medieval Studies in samenwerking met het Catharijne Convent een speciaal Sint-Maarten lezingenprogramma waarbij diverse aspecten van het leven en de grote invloed van de heilige Sint-Maarten aan bod komen. De lezingenreeks is onderdeel van 1700 jaar Sint Maarten, een hele week feest!

Nieuws over Sint Maarten? Recent onderzoek naar een heilige van Europese allure Niet alleen in Utrecht, ook in andere plaatsen die een duidelijke band met Sint Maarten hebben, wordt dit jaar extra aandacht gegeven aan de heilige. In zijn lezing vraagt prof. dr. Marco Mostert zich af velke nieuw vragen er in het onderzoek naar Sint Maarten worden gesteld? En welke antwoorden worden er op die nieuwe vragen gegeven?

Prof. dr. Marco Mostert is hoogleraar middeleeuwse schriftcultuur aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek ligt op het gebied van de middeleeuwse schriftcultuur, met nadruk op de relaties tussen niet verbale, orale en schriftelijke vormen van communicatie. Zo houdt hij zich bezig met schriftmagie, de intellectuelen in de vroege middeleeuwen, de geschiedenis van de (middeleeuwse) bibliotheken en de handschriftelijke overlevering van de middeleeuwse (Latijnse) teksten.

Om de lezing bij te wonen is een entreebewijs voor het museum nodig. Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van tevoren vóór 17.00 uur via info@catharijneconvent.nl of telefonisch: 030-231 38 35.

Zie ook de site van het Catharijneconvent.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.