Historici.nl

Maritiem tableau: Vier resultaten van nieuw maritiem-historisch onderzoek in Nederland

29 mar - 12 jun 2024
Van 12:00 - 16:22uur
Maritiem Museum Rotterdam (MMR), Leuvehaven 1, 3011 EA Rotterdam

‘Maritiem tableau: Vier resultaten van nieuw maritiem-historisch onderzoek in Nederland’. Het Zevende Symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, vrijdag 29 maart 2019, inloop vanaf 12.00 uur

Locatie: Maritiem Museum Rotterdam (MMR), https://www.maritiemmuseum.nl/adres-route

Programma

12.00-13.30                Speciaal voor deelnemers van het symposium is er gelegenheid om de Offshore Experience en andere presentaties in het Museum te bezoeken.

                                               NB lunch is voor eigen rekening. 

13.00-13.30                Ontvangst (koffie, thee)                                  

13.30-13.40                Welkomstwoord

Robert Anraad (hoofd collecties Maritiem Museum Rotterdam)

13.40-13.50                Welkomstwoord

Els Jacobs (middagvoorzitter; Rotterdam Centre for Modern Maritime History van Erasmus Universiteit en Maritiem Museum Rotterdam; redactie NMGN).

13.50-14.15                Presentatie database van Nederlandse scheepswerven 1600-heden

Jeroen ter Brugge (Rijksmuseum)

14.15-14.45                Ontwikkeling van de binnenvaart (1870-heden)

Hein Klemann (Erasmus Universiteit Rotterdam)

14.45-15.30                Pauze (koffie, thee)

15.30-16.00                De Republiek in een wurggreep. De Nederlandse marineblokkade tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949)

Martin Hoekstra (Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

16.00-16.30                Onderzoek naar de verdwenen wrakken in de Javazee en hoofdlijnen van het RCE programma Onderwaterarcheologie

Martijn Manders (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Universiteit Leiden)

16.30-17.30                Borrel

Vertegenwoordigers van diverse maritieme musea, stichtingen, verenigingen en databases hebben, in de context van de Maritieme Koepelbijeenkomsten, de afgelopen jaren gezamenlijk plannen uitgewerkt voor de ‘bouw’ van een digitaal maritiem-historisch huis oftewel een Maritiem Portal (MP). Geïnteresseerden in het Nederlandse maritieme verleden en heden kunnen daarin op een toegankelijke manier up-to-date informatie vinden over tentoonstellingen, lezingen, publicaties en tal van maritiem-historische collecties. De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN).

Op 11 maart 2016 was de startbijeenkomst van het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online (https://maritiemportal.nl/). Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij het Huygens Instituut, dat in een Netwerk Maritieme Data ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.

Graag nodigen de algemeen directeur van het Huygens ING – KNAW, de coördinatoren van de Maritieme Koepel, de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal en de hoofdredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland u als deelnemer, auteur of belangstellende uit voor het zevende symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland op 29 maart 2019. Het centrale thema op het symposium is: ‘Maritiem tableau: Vier resultaten van nieuw maritiem-historisch onderzoek in Nederland’.

Wij hopen van harte u op vrijdagmiddag 29 maart 2019 te mogen begroeten in het Maritiem Museum Rotterdam. Zou u zo vriendelijk willen zijn om u vóór vrijdag 22 maart 2019 aan te melden bij marja.de.keuning@huygens.knaw.nl? Deelname aan het symposium is gratis. Aanmelding is noodzakelijk in verband met het beperkte aantal zitplaatsen. Zonder een bevestiging van registratie is deelname aan het symposium helaas niet mogelijk. Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.