Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Martine Meuwese (UU) – Sint-Maarten in de kunst van de middeleeuwen

10 nov 2016
Van 9:00 - 10:00uur

Van 8 t/m 12 november organiseert het Utrecht Centre for Medieval Studies in samenwerking met het Catharijne Convent een speciaal Sint-Maarten lezingenprogramma waarbij diverse aspecten van het leven en de grote invloed van de heilige Sint-Maarten aan bod komen. De lezingenreeks is onderdeel van 1700 jaar Sint Maarten, een hele week feest!

In het straatbeeld
In Utrecht kom je Sint-Maarten overal tegen: als standbeeld, op de wimbergen van het pandhof en de deuren van de Dom, als windvaan bovenop de Domtoren wakend over de stad, in het stadswapen, en tussen de kunstschatten van Museum Catharijneconvent.

Verbeelding van Sint-Maarten
In de late Middeleeuwen sierde Sint-Maarten zelfs het grootzegel van de stad Utrecht. De meest populaire voorstelling uit zijn leven is de ‘manteldeling’ waarbij hij als soldaatheilige de helft van zijn mantel aan een bedelaar geeft. Maar Sint-Maarten werd ook als bisschop weergegeven of verbeeld in een uitgebreide beeldcyclus over zijn leven. Tijdens de lezing belichten we de ontwikkeling van de weergave van Sint-Maarten in de middeleeuwse kunst.

Martine Meuwese is universitair docent middeleeuwse kunst aan de Universiteit Utrecht, met een bijzondere belangstelling voor iconografie.

Om de lezing bij te wonen is een entreebewijs voor het museum nodig. Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van tevoren vóór 17.00 uur via info@catharijneconvent.nl of telefonisch: 030-231 38 35. 

Zie ook de site van het Catharijneconvent.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.