Historici.nl

Mein Kampf – Gevaarlijk pamflet of zinvolle waarschuwing?

5 sep 2018
Van 20:00 - 22:00uur
Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam

Op 5 september opent Rode Hoed het culturele seizoen met een debat over de wetenschappelijk verantwoorde heruitgave van Mein Kampf, die begin september bij uitgeverij Prometheus verschijnt. Deze avond wordt onderzocht of Hitlers verderfelijk pamflet kan dienen als zinvolle waarschuwing in tijden van polarisatie, populisme, groeiend antisemitisme en xenofobie. Klik hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.