Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu

Memory and Identity in the Learned World

7 nov - 9 nov 2019
Van 9:30 - 13:15uur
Sweelinckzaal, Drift 21, Utrecht.

Community Formation in the Early Modern World of Science and Learning

On November 7-9, 2019, we will organize a conference at Utrecht University on memory and identity in the early modern learned world. This conference aims at bringing together historians of knowledge, art historians, heritage scholars, philosophers of identity, museum curators, sociologists, literary and cultural historians, etc., who are studying cults of memory and community formation in the early modern world of science and learning. The central question for this conference is how scholars, scientists, and learned men and women formed a community by remembering and identification.

More information.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.