Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Michiel Bartels – Archeologie ter land en ter zee in Kaap Skil

14 feb 2017
Van 18:00 - 19:30uur

Op dinsdag 14 februari houdt archeoloog Michiel Bartels in Museum Kaap Skil een lezing over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Texelse archeologie. De lezing, getiteld Hollands Glorie op Texel, begint om 20 uur en is gratis toegankelijk.

Michiel Bartels is als archeoloog twee dagen per week op Texel werkzaam. Hij houdt zich hier, deels in het gemeentehuis en deels bij Kaap Skil, bezig met oud en nieuw archeologisch onderzoek. Hij inventariseert wat er al bekend is, onder andere van eerdere opgravingen en initieert nieuw onderzoek, zowel op land als in de Waddenzee. Voor de maritieme archeologie werkt hij nauw samen met de leden van Duikclub Texel.

De lezing bestaat uit twee delen, ’ter land en ter zee’. Voor de pauze neemt Bartels de archeologie van Texelse bodem onder de loep. Het ontstaan van Den Burg vanuit een zogenaamde ringwalburg, de laatmiddeleeuwse dijkbouw, de forten en bewoning passeren allemaal de revue. Wat weten we, dankzij opgravingen, van de vroege en late middeleeuwen en de Gouden Eeuw op Texel?

Gedurende de pauze wordt een nieuwe film getoond van Duikclub Texel over het maritieme onderzoek. Een duik naar de dynamische bodem van waar in de Gouden Eeuw ’s werelds belangrijkste ankerplaats was: de Reede van Texel.

Na de pauze komt de Reede aan bod. Dankzij de amateurarcheologen van Duikclub Texel is er al heel veel bekend en opgedoken van de 16e en 17e eeuwse scheepswrakken die voor de kust van Texel liggen. Van diverse wrakken heeft Bartels bijzondere zaken te melden, onder andere over het Smaragdenwrak en het Palmhoutwrak.

De lezing wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Texel, Duikclub Texel en Kaap Skil. De toegang is gratis, vooraf opgeven is niet nodig. 

www.kaapskil.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.