Historici.nl

Middeleeuwen Symposium – De Hanze: handel, communicatie en conflict

30 jun 2023
Van 10:30 - 16:30uur
Zutphen

Op vrijdag 30 juni organiseren Erfgoedcentrum & Musea Zutphen samen met de Radboud Universiteit weer het Middeleeuwen Symposium. Dit jaar is het thema ‘De Hanze: Handel, Communicatie & Conflict’.

De Hanze spreekt tot de verbeelding door haar combinatie van internationale samenwerking en daadkracht, zeker gezien de actuele uitdagingen op het wereldtoneel. Het leven van de koopman ging echter niet altijd voor de wind en steden raakten regelmatig betrokken bij conflict. Dus hoe werkte de Hanze precies?

Jonge onderzoekers en experts uit binnen- en buitenland bieden de nieuwste inzichten in dit netwerk van steden en kooplieden. Onderwerpen variëren van standaardmaten in de bierhandel tot het verrassend belang van wegvervoer. Dr. Carsten Jahnke verzorgt een key-note over het ontstaan van de Hanze. Ook is er aandacht voor Nederlandse handelsnederzettingen aan de Sontkusten.

Naast het symposium organiseren we op 29 juni een facultatieve extra dag: de Hanze-collegetour. Dit programma biedt verdiepende lezingen door onze buitenlandse gasten en excursies o.l.v. het team stadsarcheologie. Verrassende archeologische en archief-vondsten bieden doorkijkjes in de brede impact van de Hanze.

Klik hier voor het programma van het Middeleeuwen symposium.

U kunt zich aanmelden via deze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.