Historici.nl

Migratie in de Eems Dollard Regio (Geschiedenisnetwerk)

6 apr 2017
Van 6:00 - 11:30uur

Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de samenwerking op het terrein van regionale geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. In de tweede conferentie van het Geschiedenisnetwerk ligt het accent op het thema migratie. Bovendien worden resultaten van twee projecten gepresenteerd, die in het kader van een INTERREG V-aanvraag met succes zijn afgerond.

Programma
10.00     Ontvangst met koffie/thee

10.30     Welkom Hermann Bröring, president Emsländische Landschaft
10.40     Opening door Marijn Molema, coördinator Geschiedenisnetwerk, Fryske Akademy

10.50     Jannis Panagiotidis (Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, Universität Osnabrück): No Apocalypse Now, or: What Migration History Can Tell Us About The Current “Refugee Crisis”
11.50     Christoph Rass (Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, Universität Osnabrück): Identitätsangebote in der Migrationsgesellschaft. Vorstellung eines Modellprojekts in der Region Emsland/Bentheim

12.30     Lunch

13.00     Optioneel: Rondleiding door het stadsarchief Lingen of door het Emslandmuseum Lingen

13.30     Migratie in de Eems Dollard Regio. Leren en werken over de grens: een deelproject van het Geschiedenisnetwerk, met presentaties van Kerstin Kontny, Linda Wilken en Maleen Knorr.


14.20     Nieuwe perspectieven op de geschiedenis van migratie in het Nederlands-Duitse Waddengebied: een deelproject van het Geschiedenisnetwerk, met presentaties van Meindert Schroor en Hidde Feenstra (Waddenacademie).

14.45     Vooruitblik 

15.30     Borrel

Meer informatie en aanmelden: gesnet.eu

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.