Historici.nl

Minisymposium: De macht van het geschreven woord

24 apr 2018
Van 14:00 - 16:40uur
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) en de Universiteitsbibliotheek van de vu nodigen u uit voor een minisymposium met als onderwerp ‘De macht van het geschreven woord: protestanten en hun pers.’ Het symposium zal plaatsvinden op dinsdag 24 april a.s. in de PThUzaal op de eerste verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Persgeschiedenis in Nederland mag op een ruime belangstelling rekenen; van de meeste grote landelijke dagbladen is de geschiedenis beschreven en via Delpher is een goudmijn aan gegevens gemakkelijk aan te boren. Met het verschijnen van Trouw: 75 jaar tegen de stroom in is nu ook de geschiedenis van deze protestantse verzetskrant geboekstaafd. Op deze middagbijeenkomst is ruime aandacht voor de geschiedschrijving rond drie belangrijke min of meer protestantse dagbladen en daarnaast voor een nieuwe Fundgrube op internet: de Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken. In het voorjaar van 1988 werd bij het hdc begonnen met de Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken (bnpp). In maart 2013 werd het project afgesloten; inmiddels waren acht delen verschenen waarin 3.208 titels werden beschreven en twee registerdelen. De delen 1 t/m 6 waren als pdf-bestand op de website van het hdc te raadplegen, bestanden die met behulp van Google gevonden en doorzocht konden worden. Maar dat betrof een minimale doorzoekbaarheid. Recent is het Peter Vos, ict ontwikkelaar bij de Universiteitsbibliotheek, gelukt om de oorspronkelijk in Word ingevoerde bestanden zo te bewerken dat er bruikbare informatie ontstond voor een digitale presentatie van alle gegevens betreffende die titels. Met de realisering van die website hebben beoefenaars van persgeschiedenis er een nieuwe bron bij en ook genealogen zullen veel gegevens voor hun onderzoek kunnen vinden.

Informatie

De toegang tot de bijeenkomst is gratis, maar u wordt met het oog op de catering en het beschikbaar aantal plaatsten verzocht zich voor 10 april as. aan te melden bij het Historisch Documentatiecentrum: hdc@vu.nl

Voor meer informatie, updates en het programma, zie het evenement op de website van de Vrije Universiteit.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.