Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Mr. K.J. Krzeminksi – Herverpanding en de beurscrisis van 1914

17 feb 2017
Van 16:30 - 18:30uur

Herverpanding is een opmerkelijke figuur in het Nederlandse zekerhedenrecht. De in artikel 3:242 BW geregelde vorm van verpanding houdt in dat een pandhouder een door hem in pand verkregen goed verpandt aan een derde. De pandhouder vestigt dus tot zekerheid van een eigen schuld een nieuw pandrecht op het goed dat aan de pandgever toebehoort. Herverpanding staat aldus op gespannen voet met fundamentele beginselen van het Nederlandse goederenrecht, waaronder het vereiste van beschikkingsbevoegdheid en het karakter van het pandrecht als beperkt zekerheidsrecht. De huidige wettelijke regeling van herverpanding is terug te voeren op de beurscrisis van 1914, die aanleiding vormde voor codificatie van de – niet onomst…reden – figuur van herbelening, zoals deze gebruikelijk was in de toenmalige effectenhandel en bancaire praktijk. Deze (recente) historische grondslagen van herverpanding vormen het onderwerp van deze lezing.

Mr K.J. Krzeminski, advocaat bij NauthaDutilh Rotterdam, houdt hierover zijn lectio, getiteld: ‘Herverpanding en de beurscrisis van 1914’. Zoals gebruikelijk bent u om 17:30 uur van harte welkom op de afdeling Rechtsgeschiedenis (B3.41) voor de borrel, waarna om 18:30 de lezing zal aanvangen in A.008 (KOG). Na afloop zullen wij traditiegetrouw in Philipsstijl dineren.

www.universiteitleiden.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.