Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Mr. P.A.J. van den Berg – Identiteit en staatsvorming in de Grondwet van 1815

21 dec 2016
Van 17:00 - 19:00uur

Mr. Peter (P.A.J.) van den Berg geeft een lezing over de identiteit en de staatsvorming in de Nederlandse grondwet van 1815. De lezing kadert binnen de studievereniging van Philips van Leyden en vindt op 21 december 2016 plaats.

De lezingen beginnen als gewoonlijk rond 19.00 uur na een borrel vanaf 17.30 bij de afdeling Rechtsgeschiedenis (Kamerlingh Onnes Gebouw kamer B 3.41, Steenschuur 25, Leiden). Iedereen is van harte welkom.

Zie ook universiteitleiden.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.