Historici.nl

Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia

22 nov - 24 nov 2018
Paushuize, Utrecht

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan organiseert de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis het internationale congres Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia, dat plaatsvindt van 22 tot en met 24 november 2018 in Paushuize te Utrecht.

Mede door inspanningen van de KVNM, de oudste musicologische vereniging ter wereld, werd in 1930 in Utrecht de eerste Nederlandse leerstoel muziekwetenschap opgericht. Hoewel de band van de KVNM met de universiteit sindsdien heel nauw is geweest, is de KVNM een zelfstandige vereniging gebleven en vormt zij tot op de dag van vandaag een schakel tussen de wetenschap, het muziekleven en de samenleving. Die rol als intermediair heeft ook steeds een belangrijke internationale component gehad.

De positie van intermediair is niet uniek voor de Nederlandse situatie, maar blijkt karakteristiek voor musicologische verenigingen. Vertegenwoordigers van een groot aantal Europese musicologische verenigingen en van de vier R-projects (RISM, RILM, RIdIM en RIPM) bespreken tijdens dit congres de verschillende manieren waarop hun rol als intermediair tot stand is gekomen. Bovendien leveren studenten van de twee muziekwetenschappelijke studieverenigingen een korte bijdrage.

Het congres wil de internationale samenwerking van musicologische verenigingen stimuleren en de toekomst als intermediairs in de samenleving, het muziekleven en de wetenschap met nieuw elan tegemoet treden. Het congres sluit daarom af met de oprichting van een nieuw, overkoepelend netwerk: Network of European Musicological Societies, NEMS.

Programma en meer informatie: http://jubileum.kvnm.nl/stimu/kvnm-symposium-2
Aanmelden bij: Dr. Petra van Langen, secretaris@kvnm.nl, in verband met de catering bij voorkeur vóór 5 november.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.