Historici.nl

‘Naar een nieuw maritiem landschap.’ Zesde Symposium Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland

23 nov 2018
Van 13:00 - 18:00uur
Scheepsvaartmuseum, Amsterdam

Op vrijdag 23 november organiseren het Maritiem Portal en Nieuwe Maritieme Geschiedenis Nederland hun zesde symposium in het Scheepsvaartmuseum in Amsterdam. het centrale thema is ‘Naar een nieuw maritiem landschap’. Deelname is gratis. Je wordt vriendelijk verzocht je voor vrijdag 16 november aan te melden door een mail te sturen naar marja.de.keuning@huygens.knaw.nl.

Hier vind je meer informatie over het thema en het programma.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.