Historici.nl

Najaarslezing documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven Historische hoeves in Vlaams-Brabant. Verleden en toekomst van boerderijgebouwen.

8 dec 2018
Van 10:00 - 15:00uur
Leuven
In de najaarslezing 2018 richten we onze blik op het verleden, heden en toekomst van historische hoeves in de provincie Vlaams-Brabant.

In een eerste luik belichten we de evoluties in bouwkundige vormgeving en landschappelijke inplanting sinds de 16de eeuw. De dynamiek van hoevebouw getuigt immers van bredere processen op sociaal, economisch, landbouwtechnisch en architecturaal vlak.

In een tweede luik gaan we dieper in op de uitdagingen bij de restauratie en herbestemming van hoeves. Welke rol spelen erfgoedwaarden en historische kennis bij architecturale en ruimtelijke ingrepen om historische hoevestructuren aan nieuwe functies aan te passen? En hoe past dit in het huidige beleid rond plattelandsontwikkeling?

Op deze najaarslezing laten historici, geografen, heemkundigen en eigenaars je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie en het beheer van historische boerderijgebouwen.

Praktisch

Klik hier voor het programma en verdere informatie.

 

 

 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.