Historici.nl

Najaarssymposium Noord-Nederland en de Zee

4 nov 2022
Van 13:00 - 17:00uur
Leeuwarden

Graag attenderen wij u op het najaarssymposium van het Maritiem Portal/ de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Het thema is ‘Noord-Nederland en de Zee’. Het symposium wordt gehouden op vrijdagmiddag 4 november 2022 in Tresoar, Leeuwarden.
Er wordt een livestream aangeboden, u kunt het symposium dus ook online volgen. We hopen u te mogen begroeten op 4 november!

Programma
Aanmelden (s.v.p. voor 26 oktober 2022)
Lukt het aanmelden via google forms niet, stuur dan svp even een bericht naar de webmaster.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.