Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Nascholingsdag Leiden

16 mei 2019
Van 10:00 - 16:00uur
Rijksmuseum van Oudheden

Op 16 mei ben je welkom in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Tijdens deze nascholingsdag staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe komen we tot kennis over de prehistorie?’ Het is een van de vragen waar het RMO dagelijks mee bezig is. Conservator Luc Amkreutz neemt ons mee in het zwaarden mysterie. Wat weten we van het Zwaard van Ommerschans en hoe komen we aan die kennis? Je krijgt een kijkje achter de schermen van de reconstructie van het verhaal over het zwaard.

Vervolgens nodigen educatiemedewerkers je uit om met hen in gesprek te gaan over de vraag: hoe presenteer je de prehistorie? Kun je deze tijd, de tijd voor de uitvinding van het schrift, eigenlijk wel zo noemen? Ontneem je de mensheid niet 99% van zijn geschiedenis als de prehistorie geen deel uitmaakt van de geschiedenis? Is ‘deep history’ een betere benaming?  Het RMO is bezig met deze vraag, dus denk en praat mee!

Bekijk voor meer informatie en inschrijving de website van Saga.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.