Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Nationaal Geschiedenisonderwijs Congres 2017

10 mar 2017
Van 7:00 - 16:00uur

Programma

09:00-10:00      Ontvangst en inloop. Let op: wees op tijd in verband met de veiligheidsmaatregelen in de Tweede Kamer!
10:00-10:05      Welkom door Eddy Habben Jansen, directeur ProDemos
10.05-10.15      Opening en aanbieding Bij de Tijd deel 2 door Ton van der Schans,voorzitter VGN
10:15-10:45      Lezing Siep Stuurman: Burgerschap als historisch begrip
10:45-11:00      Pauze
11:00-11:30       Lezing Jan Drentje: Naar een nieuwe leerlijn burgerschap en staatsinrichting
11:30-12:20      Discussie met sprekers en publiek o.l.v. Robbert Jan Adriaansen en Maud Knook
12.20-12.30      Uitreiking Kleio Klasseprijs door Ben Vriesema, hoofdredacteur Kleio
12.30-13.45      Lunch en presentatie onderwijsmethoden door diverse uitgevers
13.45-15.00      Workshops ronde I
15:00-15.15      Pauze
15.15-16.30      Workshops ronde II
16.30                Afsluitende borrel met luchtige toost van Jan Kuitenbrouwer

Lezingen
Burgerschap als historisch begrip
Lezing door Siep Stuurman

De lange geschiedenis van burgerschap is een historie van polemieken en conflicten die soms hebben geleid tot burgeroorlogen en revoluties. Daarom is de bijdrage van het vak geschiedenis onmisbaar. In de lezing zal Siep Stuurman de belangrijkste ideeën over burgerschap bespreken aan de hand van pakkende historische voorbeelden.

Siep Stuurman is Em. Hoogleraar Ideeëngeschiedenis, Universiteit Utrecht; em. Hoogleraar Europese Geschiedenis, Erasmus Universiteit

Naar een nieuwe leerlijn burgerschap en staatsinrichting
Lezing door Jan Drentje

Wat moet voorgeschreven worden en wat moet aan de vrije ruimte overgelaten worden? Jan Drentje gaat in zijn lezing in op een zinvolle invulling van burgerschapsvorming in het curriculum, vanaf de basisschool tot eind voortgezet onderwijs. Steeds met oog voor de gehele leerlijn binnen het vak geschiedenis- en burgerschapsvorming die een leerling doorloopt.

Jan Drentje is historicus, staatsrechtkenner en Thorbeckespecialist

 

Workshops
U kunt kiezen uit 2 van onderstaande 10 workshops. Uitgebreide toelichting op de workshops:

  • Burger of onderdaan (Arie Wilschut, HvA)
  • Geschiedenis als bron van conflict in de klas (Hellen Janssen en Daniel Suitela, Zwijsen College Veghel)
  • Burgerschapsvorming in de superdiverse stad (Paul van de Laar, EUR)
  • Burgerschap en emancipatie van minderheidsgroepen (Gijsbert Oonk, EUR)
  • Internationalisering in het onderwijs (Jonathan Even Zohar, Euroclio)
  • Instrument voor schoolontwikkeling burgerschap en geschiedenis (Jeroen Bron, SLO)
  • Burgerschap bij geschiedenis en andere maatschappijvakken (Pieter de Bruijn, OU)
  • Burgerschap in geschiedenis, een good practise (ProDemos)
  • Burgerschap en nationaliteit of Statebuilding (Volksvertegenwoordiger van D66)
  • Rondleiding Tweede Kamer en Binnenhof (ProDemos)

De workshops worden elk twee keer gehouden. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke 2 workshops u zou willen volgen. Omdat er beperkte ruimte is, kan het zijn dat u niet bij de workshops van uw eerste voorkeur terecht kunt. Daarom wordt u gevraagd ook twee reservekeuzes op te geven.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Op het formulier kun je aangeven welke workshops je wilt volgen.

Kosten
Deelname aan het congres kost 225 euro voor VGN -leden en 250 euro voor niet-leden.
Dit betaal je bij registratie. Wie zich voor 1 maart 2017 aanmeldt als VGN-lid, betaalt ook 225 euro. Aanmelden als nieuw lid kan hier.

Tip: maak gebruik van het nascholingsbudget van je school!
Alle deelnemers ontvangen een nascholingscertificaat t.b.v. het Lerarenregister.

Vragen of opmerkingen?
Over de inhoud en de organisatie: Ton van der Schans, voorzitter VGN: A.A.vanderSchans@driestar-educatief.nl
Over aanmelding en betalingen: Administratiekantoor Henk Adema: henk_adema@hotmail.com

Voor meer informatie en updates zie vgnkleio.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.