Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#scheepvaart
#onderwijs
#erfgoed
#archieven
#kolonialisme
#recht
#Tweede Wereldoorlog
#gender
#inclusiviteit
#slavernij

Nationale Herdenking Onderwijspacificatie

23 jan 2017
Van 11:30 - 15:00uur

Graag nodigen het Historisch Documentatiecentrum, cnv Onderwijs, Verus en UnieNzv u uit voor een nationale bijeenkomst over een eeuw onderwijspacificatie: 1917-2017. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 januari 2017 vanaf 14 uur in het auditorium van de Vrije Universiteit.

Honderd jaar geleden werd in artikel 23 van de grondwet de volledige gelijkberechtiging van bijzonder en openbaar onderwijs vastgelegd. Daarmee kwam een einde aan de schoolstrijd. Dit feit zal in deze bijeenkomst worden herdacht.
Met deze pacificatie was het debat over de vrijheid van onderwijs niet voorbij. Tot op de dag van vandaag is ze voorwerp van discussie. Daaraan zal op het symposium eveneens aandacht worden besteed, terwijl ook een blik vooruit wordt geworpen op de toekomst van de vrijheid van onderwijs.

De organiserende instellingen hebben historicus Wim de Jong een studie laten verrichten naar de vraag: van wie is de christelijke school? Het resultaat daarvan – het boek Heer en meester. Vrijheid van onderwijs 1917-2017 – wordt op de bijeenkomst aangeboden aan minister van Onderwijs Jet Bussemaker, die ook het woord zal voeren over een eeuw onderwijspacificatie. Naast een aantal andere voordrachten wordt ook een forumgesprek gehouden met de oud-ministers en -staatssecretarissen van Onderwijs Marja van Bijsterveldt, Wim Deetman, Loek Hermans, Jos van Kemenade, Tineke Netelenbos en Maria van der Hoeven. Zij gaan in op de vraag hoe onder hun bewind de vrijheid van onderwijs vorm kreeg.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. U wordt verzocht zich aan te melden bij hdc@vu.nl. Op dit adres of via 020-598 5270 kunt u ook nadere informatie ontvangen.

Programma

  • 13.30   Ontvangst
  • 14.00   Opening
  • 14.05   George Harinck, directeur HDC – Vrijheid van onderwijs en het primaat van de samenleving
  • 14.20   Jet Bussemaker, minister van Onderwijs – Een eeuw vrijheid van onderwijs
  • 14.35   Wim de Jong, HDC – Aanbieding van het boek Heer en meester aan de minister
  • 14.40   Richard Toes, lid van de Onderwijsraad – Vrijheid van onderwijs in de huidige samenleving
  • 15.55   Rob Rijnbende, UnieNzv – Vrijheid van onderwijs nu
  • 15.10   Forum met Marja van Bijsterveldt, Wim Deetman, Loek Hermans, Jos van Kemenade, Tineke Netelenbos en Maria van der Hoeven, onder leiding van Wim Berkelaar, HDC
  • 16.00   Wim Kuiper, voorzitter Verus – Vrijheid van onderwijs en de toekomst
  • 16.15   Sluiting en receptie 

Zie ook hdc.vu.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.