Historici.nl

Nederlands facisme? (SPUI25)

25 apr 2017
Van 16:00 - 17:30uur

– In samenwerking met Uitgeverij Vantilt – 

Vanaf het Verbond van Actualisten tot de NSB: er zijn in Nederland tussen 1923 en 1945 meer dan zestig fascistische groeperingen actief geweest. Lange tijd is aangenomen dat Nederlands fascisme maar weinig verschilde van buitenlandse varianten, maar in zijn nieuwe boek ‘In de ban van een beter verleden’ trekt Willem Huberts dit in twijfel. Deze avond buigen we ons over de vraag: bestaat er een typisch Nederlands fascisme?

Het fascisme heeft in Nederland nooit een voet aan de grond kunnen krijgen zoals in Duitsland of Italië wel het geval was. Toch zagen vele tienduizenden Nederlanders in het interbellum zichzelf als fascist. De bewegingen die zij aanhingen kwamen allen tot stand binnen het Nederlandse politieke bestel. Maar was er iets typisch Nederlands aan te wijzen in dit fascisme? Tijdens het programma Nederlands fascisme? beschouwen we de geschiedenis van het Nederlands fascisme, en staan we stil bij het maatschappelijk onbehagen en ongenoegen waarop het fascisme kon gedijen. Wat verklaart de opkomst van het fascisme in Nederland? En kunnen we vandaag de dag nog spreken van fascisme?

Na een lezing van Willem Huberts geven Robin te Slaa en een nog nader bekend te maken spreker een korte reactie, waarna er ruimte is voor een paneldiscussie met vragen uit de zaal.

Over de sprekers
Willem Huberts studeerde Nederlands en schreef eerder twee werken over nationaalsocialistische Nederlandse letterkunde. In de ban van een beter verleden is een bewerking van zijn proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Robin te Slaa is historicus en publicist. Hij schreef voor diverse kranten, tijdschriften en boeken bijdragen over geschiedenis. In mei verschijnt zijn nieuwe werk Wat is fascisme? Introductie in de ideologie van het fascisme.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

Meer informatie en aanmelden: spui25.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.