Historici.nl

Neoliberalisme: een Nederlandse geschiedenis

12 mei 2022
Van 20:00 - 21:30uur
Amsterdam

Het einde van het neoliberalisme is nabij. Sinds het begin van de coronacrisis is die boodschap te horen bij verschillende politieke partijen. Het is echter lastig het einde van iets vast te stellen, zonder de aard of herkomst daarvan goed te kennen. Waar komt het neoliberalisme eigenlijk vandaan en hoe heeft dit gedachtegoed zich concreet in Nederland genesteld?

In Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis (Boom Uitgevers) doen historicus Bram Mellink en socioloog Merijn Oudenampsen een eerste poging om het neoliberalisme een plek te geven in de naoorlogse geschiedenis van ons land. Zij laten zien dat het marktdenken veel eerder in Nederland landde dan gedacht en veel intiemer met onze instituties verweven is dan tot nu toe aangenomen. En passant stellen Mellink en Oudenampsen tal van gevestigde denkbeelden over de naoorlogse geschiedenis ter discussie: van de marktgerichte wederopbouw tot de late opkomst van de verzorgingsstaat, van het uitblijvende poldermodel tot de onverwachte verwevenheid van neoliberalisme en rechtspopulisme.

Tijdens dit programma lichten de auteurs hun bevindingen toe en gaan hierover in gesprek met Mieke Aerts (hoogleraar moderne politieke geschiedenis UvA), Mark Lievisse Adriaanse (NRC) en Koen Haegens (De Groene Amsterdammer). Oud-PvdA-leider Ad Melkert neemt het eerste boek in ontvangst. Moderatie: Naomi Woltring (promovendus politieke geschiedenis UU).

Over de sprekers

Bram Mellink is universitair docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In de afgelopen vijf jaar onderzocht hij de vroege geschiedenis van het neoliberalisme in Nederland (1945-1975). Eerder promoveerde hij op het proefschrift Worden zoals wij over de stille groepsvorming die schuilgaat achter de Nederlandse ‘geïndividualiseerde samenleving’.

Merijn Oudenampsen is socioloog en politicoloog en werkt momenteel als Marie Curie fellow aan de Université Libre de Bruxelles. Zijn onderzoek richt zich op de ideologische omslag in het economische beleid van de jaren zeventig en tachtig. Daarvoor promoveerde hij op een proefschrift over de intellectuele wortels van de Fortuyn-revolte, getiteld De conservatieve revolte (VanTilt 2018).

Mieke Aerts is hoogleraar moderne politieke geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Koen Haegens is redacteur bij De Groene Amsterdammer.

Mark Lievisse Adriaanse is redacteur bij NRC. Hij studeerde politicologie en filosofie in Leiden en schrijft voor NRC over politieke en maatschappelijke onderwerpen. Momenteel werkt hij aan een boek over de uitholling van de democratie en de opkomst van het populisme (De Bezige Bij).

Naomi Woltring (moderator) is promovendus politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.
Meld u aan via spui25.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.