Historici.nl

Niet zo negatief! Cultuurkritiek in perspectief (GSV Excalibur Congres 2017)

13 apr 2017
Van 5:00 - 14:00uur

​Cultuurkritiek is net zo oud als onze cultuur. Door de eeuwen heen hebben talloze filosofen, schrijvers en wetenschappers hun eigen tijd bekritiseerd en beoordeeld. In al die verschillende historische omstandigheden ageerden deze critici en pessimisten tegen het verval van hun cultuur. 

Ook tegenwoordig zijn de ingrediënten voor een flinke dosis cultuurkritiek aanwezig: het onbegrensde materialisme en consumentisme, de klimaatproblematiek en milieuvervuiling, het vermeende verval van onze democratie, het zoekgeraakte moreel kompas van de moderne mens en de groeiende kloof tussen arm en rijk – allemaal aspecten die aanzetten tot een grondige reflectie op onze eigen cultuur.

Om deze problemen nader te kunnen bespreken, staat het jaarlijkse congres van GSV Excalibur, de studievereniging geschiedenis van de Radboud Universiteit, dit jaar volledig in het teken van cultuurkritiek. Tijdens dit congres zal uitgebreid worden ingegaan op de historische ontwikkeling van het begrip ‘cultuurkritiek’, zal het thema vanuit diverse specialismen benaderd worden en zal er gekeken worden naar de (on)zin van cultuurkritiek.

Het programma en de nodige praktische informatie van deze interessante dag zullen te zijner tijd bekendgemaakt worden. Reserveer daarom nu al 13 april in uw agenda en houd deze pagina of het Facebookevenement goed in de gaten!

Prijs: €10,- voor GSV-leden; €12,50 voor externen (inclusief: toegang, diner 
en enkele consumpties gedurende de dag) 

www.gsvexcalibur.com

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.